ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

LƯU Ý: XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BTALK. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BTALK KHI BẠN ĐỒNG Ý TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY NGỪNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH. NẾU BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY BẤM VÀO NÚT "ĐĂNG KÝ".

1. Quyền sử dụng
Btalk là sản phẩm phần mềm được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các văn bản pháp luật khác của nước mà Bkav đặt trụ sở chính.

Bạn được phép:
- Sử dụng miễn phí phần mềm Btalk.
- Nhận thông tin về sản phẩm, dịch vụ từ Bkav (đăng ký tại địa chỉ: DKTT.vn)

Bạn không được phép:
- Dịch ngược mã chương trình (debug, reverse engineer, decompile, disassemble), hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm xem, khám phá, tìm hiểu mã nguồn, mã lệnh của phần mềm Btalk, hoặc các hành động tương tự khác.
- Chỉnh sửa, bẻ khóa (crack, patch), can thiệp hoặc các hành động khác, nhằm thay đổi hoạt động của phần mềm Btalk.
- Phát triển các sản phẩm khác dựa trên phần mềm Btalk hoặc dựa trên bất kỳ thành phần nào của Btalk.
- Dùng Btalk theo bất kỳ cách nào khác mà không được chỉ ra trong bản thỏa thuận này.

2. Cập nhật
Btalk được thường xuyên cập nhật các phiên bản mới. Nếu bạn sở hữu quyền sử dụng Btalk, trong thời gian hiệu lực của quyền sử dụng, bạn được cập nhật các phiên bản mới của Btalk.

3. Việc sử dụng miễn phí
Bạn có thể sử dụng Btalk miễn phí, nhưng không được sử dụng cho mục đích thương mại. Bkav có quyền giới hạn, thêm, bớt, thay đổi tính năng của Btalk hoặc chấm dứt việc sử dụng miễn phí của bạn mà không cần báo trước.

4. Thông tin giúp bảo vệ tốt hơn
Trong quá trình sử dụng Btalk, bạn đồng ý cung cấp cho Bkav những thông tin như; thông tin về máy; thông tin về hệ điều hành; cấu hình máy, bộ nhớ, chương trình cài đặt, tiến trình hoạt động, thông tin file log, các thống kê về việc sử dụng Btalk… nhằm phục vụ cho quá trình cập nhật phần mềm, hỗ trợ người sử dụng, thống kê, nghiên cứu.

5. Trách nhiệm
VỀ LÝ THUYẾT, PHẦN MỀM BTALK CÓ THỂ CÓ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DO CÁC TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN HOẶC CHỦ QUAN, DO CÁC TÁC ĐỘNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM KHÁC CHẠY CÙNG TRÊN MỘT ĐIỆN THOẠI HOẶC MÁY TÍNH BẢNG GÂY XUNG ĐỘT VỚI BTALK. KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO BẠN ĐƯỢC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI (TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP) GẶP PHẢI BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN: MẤT MÁT DỮ LIỆU, SỰ SẴN SÀNG CỦA HỆ THỐNG, CƠ HỘI, TIỀN, TINH THẦN, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM BTALK. KHÔNG TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN TRẢ ĐỂ SỞ HỮU BẢN QUYỀN SỬ DỤNG BTALK TRÊN ĐIỆN THOẠI HOẶC MÁY TÍNH BẢNG ĐÓ. ĐIỀU KHOẢN NÀY LUÔN CÓ HIỆU LỰC, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẢN THỎA THUẬN NÀY.

6. Thông tin chung
- Mặc dù Bkav sẽ chủ động hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong quá trình sử dụng, nhưng Bkav không có nghĩa vụ cung cấp các chế độ bảo hành, chế độ hỗ trợ và các chế độ tương tự cho người sử dụng. Người sử dụng không được quyền yêu cầu bất cứ chế độ bảo hành, chế độ hỗ trợ và các chế độ tương tự nào.

- Bản thỏa thuận này được thực thi theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, xin hãy liên lạc với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Bkav.